Kaupallisten sopimusten maksuehdot muuttuvat 1.5.2015 elinkeinoharjoittajien välisissä saatavissa siten,
että jatkossa maksuehto saa ylittää 30 päivää vain, mikäli siitä on nimenomaisesti sovittu. Ennen raja oli 60 päivää.

Muutoksella pyritään auttamaan pk-yrityksiä, joiden maksuehdot ovat venyneet ylipitkiksi. Ylipitkät maksuehdot saattavat edesauttaa yritysten talousvaikeuksiin joutumista kun yritys ei saa ajoissa maksua toimittamastaan tavarasta tai palvelusta. Pitkät maksuehdot taas heijastuvat hintoihin ja sitä kautta heikentävät yritysten kilpailukykyä.

Lähde: www.yrittäjät.fi, HE 356/2014