Vuonna 2017 on tulossa merkittäviä muutoksia verotusmenettelyihin.
Muutoksista suurin osa liittyy eduskunnan hyväksymään hallituksen esitykseen (HE29/2016).
Muutoksista on tulossa verottajalta verkkoseminaareja, mutta myös muut tahot antavat koulutuksia aiheeseen liittyen.

Muutokset koskevat oma-aloitteisia veroja sekä työnantajan vuosi-ilmoituksia.

Oma-aloitteiset verot (esim arvonlisävero, työnantajasuoritukset) tulee antaa sähköisesti
Useimmat yritykset tekevät jo ilmoitukset sähköisesti joko itse tai antamalla tilitoimistolle valtuudet tehdä ilmoitukset. 
Mikäli sähköiset ilmoitukset eivät ole vielä käytössä, ilmoittamista varten tarvitaan Katso -tunnisteet joko yritykselle tai vaihtoehtoisesti tulisi tilitoimistolle antaa sähköisenasioinnin valtuutus jotta tilitoimisto voi tehdä ilmoitukset.

Myös ilmoitusten nimet muuttuvat:
- kausiveroilmoitus on jatkossa veroilmoitus esim veroilmoitus arvonlisäverosta
- ilmoitusjakso ja kohdekausi on jatkossa verokausi

Verokaudet
Valinnaisten verokausien rajat nousevat, joten yhä useammat pienyritykset voivat valita joko neljänneskalenterivuosi- tai kalenterivuosimenettelyn. 

Oma-aloitteisten verojen verokausi on lähtökohtaisesti kalenterikuukausi. Pidennettyyn verokauteen on mahdollista siirtyä erillisestä hakemuksesta. Valittu verokausi tulee jatkossa sitoo vain yhden vuoden ajan, nykyisen kolmen vuoden sijaan.
Työnantaja ja arvonlisäveron verokaudet voivat jatkossa olla eripituiset.

Satunnaisen työnantajan (ts ei kuulu työnantajarekisteriin) verokausi on jatkossa aina kuukausi. He eivät siis voi olla enää pidennetyssä neljännesvuoden verokaudessa.

OmaVero
Verotili-palvelu poistuu ja tilalle tulee OmaVero. Palvelussa on samat toiminnallisuudet kuin Verotilissä, mutta uudistetussa muodossa. Muutos ei aiheuta toimenpiteitä ja samat Katso -valtuudet ovat siinä voimassa kuin Verotilissäkin.

Ilmoitusten korjausmenettely muuttuu
Korjaukset oma-aloitteisten verojen ilmoituksiin sekä vuosi-ilmoituksiin tehdään jatkossa korvaavalla ilmoituksella. 
Oma-aloitteisten verojen ilmoituksessa oleva virhe tulee korjata antamalla korvaava ilmoitus sille verokaudelle, jolle virhe kohdistuu. Samalla tilikauden jälkeinen arvonlisäveron palautushakemusmenettely poistuu.

Virheen korjaamisen määräaika on yleensä sama kuin veron määräämisen yleinen määräaika.

Uutena on tulossa vähäisen virheen korjausmenettely (Verohallinnon erillinen ohje tulossa), joka koskee taloudelliselta merkitykseltään vähäisiä virheitä. Tällaisen virheen korjausta ei tarvitse kohdistaa oikealle verokaudelle, vaan virheen voi joustavasti korjata muuttamalla seuraavilta verokausilta ilmoitettavan veron määrää tai muuta tietoa vastaavasti. Virhe tulee kuitenkin korjata aina ilman aiheetonta viivytystä.

Seuraamusmenettely selkiytyy
Oma-aloitteisten verojen myöhästymismaksujen laskentatapa muuttuu. Verokauden tietoja voi oikaista 45 päivän ajan ilman myöhästymisseuraamusta. Veronkorotuksen tasoa alennetaan siten, että se on jatkossa enintään 50 % verovelvollisen vahingoksi määrätystä verosta.

Myöhästymismaksu
Verokauden ensimmäiselle veroilmoitukselle lasketaan 3 e/pv myöhästymismaksu ensimmäisen 45 päivän osalta, kuitenkin enintään 135 euroa. Mikäli myöhästyminen on pidemmältä ajalta, tulee tämän lisäksi 2 % myöhässä ilmoitetun veronmäärästä.

Oikaisuilmoituksen osalta myöhästymismaksua ei määrätä, mikäli se tehdään 45 päivän kuluessa ilmoituksen määräpäivästä. Mikäli ilmoitus tehdään yli 45 päivää määräpäivän jälkeen, tulee myöhästymismaksua 2 % myöhässä ilmoitetun veronmäärästä enintään kuitenkin 15000 e verokaudelta/verolaji.

Veronkorotus
Veronkorotus määrätään mikäli verovelvollinen on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa jättämällä veroilmoituksen antamatta tai antamalla sen vaillinaisena tai virheellisenä.
Veronkorotus on jatkossa enintään 50 % verovelvollisen vahingoksi määrätystä verosta. Korotuksen taso määräytyy kaavamaisesti ja sen perustaso on 10 % määrätystä verosta. Veronkorotuksen tasosta säädetään laissa nykyistä sitovammin mikä vähentää viranomaisen harkintaa ja parantaa korotuksen ennustettavuutta.

Lähde: www.vero.fi

*********************************************************************
Viimapää Oy on Järvenpäässä toimiva tilitoimisto, 
joka tarjoaa tilitoimistopalveluita asiakkaan tarpeita ja toiveita kunnioittaen.