Vuonna 2019 Työttömyysvakuutusmaksut on mahdollista maksaa Tulorekisterin käyttöönoton myötä toteutuneen palkanmaksun mukaan. Toteumamallissa Työttömyysvakuutusrahasto määrää neljä kertaa vuodessa maksut sen mukaan, mitä yritys on ilmoittanut palkkoja Tulorekisteriin maksuunpanoa edeltävän kolmen kalenterikuukauden aikana. Maksut määrätään huhti-, heinä-, loka- ja tammikuussa.

Mikäli yritys ei halua siirtyä tähän uuteen maksutapaan, vaan pysyä nykyisessä jossa arvioidaan etukäteen koko vuoden palkat ja ennakot määrätään sen mukaan, tulee yrityksen ilmoittaa asiasta Työttömyysvakuutusrahaston uudessa sähköisessä asiointipalvelussa 15.11.2018 mennessä. Ilmoitus löytyy Työnantajan tiedot -kohdasta. TVR:n uusi palvelu aukeaa 15.10.2018.
Jos yritys haluaa jatkossa siirtyä ennakkomalliin, tulee ilmoitus tehdä edeltävän vuoden marraskuun 15. päivään mennessä. Maksutapaa ei voi muuttaa kesken vakuutusvuotta. Mikäli palkanmaksu alkaa kesken kalenterivuoden, tulee ilmoitus maksutavasta tehdä ennen ensimmäistä palkkatietoilmoitusta.

Lähde: tvr.fi

*********************************************************************
Viimapää Oy on Järvenpäässä toimiva auktorisoitu tilitoimisto, 
joka tarjoaa tilitoimistopalveluita asiakkaan tarpeita ja toiveita kunnioittaen.