Hallitus on esittänyt arvonlisäverolakiin muutosta, jonka mukaan arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa korotettaisiin 10.000 eurosta 15.000 euroon.

Oikeus alarajahuojennukseen säilyisi edelleen niillä yrityksillä, joiden (12 kk) tilikauden liikevaihto olisi alle 30.000 euroa. 
Ehdotetun muutoksen pitäisi tulla voiman 1.1.2021 alkaen.

Hallituksen esitys HE 143/2020 vp