Verohallinnon tiedote, 2.9.2015

Työnantajasuorituksia ja arvonlisäverotusta koskevien oikaisupäätösten laskennassa on tapahtunut virhe. Virheen johdosta työnantajasuoritusten ja arvonlisäverotuksen arvioverotusta koskevien oikaisupäätösten veronkorotukset on laskettu liian suurina sellaisissa tapauksissa, joissa veronkorotuksen määrä on alle 85 euroa.

Asiakkaiden ei itse tarvitse tehdä mitään virheen oikaisemiseksi vaan Verohallinto korjaa virheelliset päätökset viran puolesta automaattisesti. Liian suuret veronkorotukset palautetaan verotileille.

Virhe koskee toukokuusta 2012 alkaen tehtyjä oikaisupäätöksiä. Virheellisiä tapauksia on yhteensä 11 500 ja virheiden yhteismäärä 240 000 euroa. Verohallinto pahoittelee virhettä.

Myyjän tulee aina tarjota kuittia, myös käteiskaupassa. Kuitintarjoamisvelvollisuutta valvoo ja koeostoja tekee Verohallinto, Poliisi ja Aluehallintoviranomainen. Valvontaa suoritetaan sekä pieniin että keskisuuriin yrityksiin valtakunnallisesti. Mikäli kuitintarjoamisvelvollisuutta rikkoo tai kuitti on puutteellinen, siitä voi seurata 300 - 1.000 euron sanktio.

Kuitinantamisvelvollisuus koskee kaikilla toimialaoilla toimivia elinkeinoharjoittajia, joiden tilikauden liikevaihto on yli 8.500 euroa.
Kuitti voi olla ohjelmasta tulostettu, käsinkirjoitettu tai sähköinen. Kuitissa on kuitenkin oltava seuraavat tiedot:

  • Elinkeinoharjoittajan nimi, yhteystiedot ja Y-tunnus
  • Kuitinantamispäivä
  • Kuitin tunnistenumero tai muu yksilöivä tieto
  • Myytyjen tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laji
  • Tavaroista tai palveluista suoritettu maksu ja suoritettavan arvonlisäveron määrä verokannoittain taikka arvonlisäveron peruste verokannoittain

Lakia ei kuitenkaan sovelleta

 

  • Automaatista tapahtuvaan myyntiin
  • Arpajaislainsäädännössä tarkoitettuun toimintaan
  • Markkina- ja torikauppaan ulkotiloissa, lukuun ottamatta alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua
  • Sähköiseen kaupankäyntiin, laskun maksamiseen ja muihin sellaisiin maksutilanteisiin, joissa ostaja voi itsenäisesti maksaa tavaran tai palvelun ilman elinkeinoharjoittajan läsnäoloa

Lisätietoa löytyy verottajan sivuilta, jossa on myös vastauksia yleisimpiin kysymyksiin asiaan liittyen

Procountor on sähköinen taloushallinnon ohjelmisto jossa voi hoitaa lähes kaikki yhtiön taloushallinnon asiat mm. myyntilaskut, ostolaskut, maksatuksen, matkalaskut, palkanlaskennan sekä kirjanpidon.

Ohjelma toimii ns. pilvipalveluna joten voit hoitaa taloushallinnon työt ajasta ja paikasta riippumatta, tarvitset vain tietokoneen jossa on nettiyhteys sekä internetselain (esim. Firefox, Crome).

Mikäli haluat kuulla lisää, ota yhteyttä!

Viimapää Oy on Procountorin partneritilitoimisto