Vuoden 2016 alusta YEL-vakuutuksen piiriin kuuluvat yrittäjät eivät enää kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, vaan heidän on otettava itselleen yrittäjien vapaaehtoinen tapaturmavakuutus.

 

Myös jo nyt vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluville yrittäjille tulee maksuihin muutoksia, mikäli tapaturmavakuutuksen palkkasumma on eri kuin YEL-vakuutuksen palkkasumma. Vuoden alusta alkaen palkkasummana on sama kuin YEL-vakuutuksen palkkasumma. YEL-kytkennässä poikkeuksen tekee alle 18 vuotiaat ja yli 68 vuotiaat yrittäjät, joille ei myönnetä YEL-vakuutusta mutta heillä on kuitenkin oikeus yrittäjän vapaaehtoiseen tapaturmavakuutukseen.

Olkaa yhteydessä omaan vakuutusyhtiönne vakuutusturvan tarkistamista varten.

 

Lähde: www.tvl.fi