Työnantaja voi tarjota työntekijöilleen verovapaana etuna tavanomaista ja kohtuullista omaehtoista liikunta- ja kulttuuritoimintaa. Omaehtoisen toiminnan kohtuullinen enimmäismäärä on 400 euroa vuodessa (2015). Omaehtoiseen liikunta- ja kulttuuripalvelujen käyttöön liittyy kuitenkin eräitä rajoituksia, tästä on olemassa erillinen verottajan ohje johon kannattaa tutustua.

Tässä joitakin kohtia kyseistä ohjeesta:

  • Etu on oltava koko henkilökunnan käytettävissä ja on tarkoitettu vain palkkasuhteessa oleville työntekijöille
  • Liikkeen ja ammatinharjoittajat eivät ole palkkasuhteessa, mutta he voivat osallistua muun henkilökunnan kanssa järjestettyyn yhteistoimintaan jolloin kulut ovat myös hänen osaltaan vähennyskelpoisia
  • Mikäli osakeyhtiön osakas tai henkilöyhtiön yhtiömies nostaa yhtiöstä palkkaa, voi hän olla oikeutettu etuun

 

  • Toiminnan tulee olla työnantajan järjestämää, ts. työnantaja valitsee ajankohdan ja tavan
  • Työnantajan kuittia vastaan maksama korvaus harrastuksesta, on aina työntekijälle veronalaista tuloa!
  • Työnantajan koko henkilökunnalle järjestämä yhteiset virkistys- ja harrastustilaisuudet jäävät omaehtoisen toiminnan ulkopuolelle