Mikäli henkilön (Ammatinharjoittaja, Tmi, Ay, Ky) ennakkoverot viime vuodella (2014) olivat liian pienet, voi hän maksaa ennakontäydennystä tammikuun (2015) loppuun asti ilman jäännösveron korkoa. Ennakon täydennystä voi maksaa tämän jälkeen vielä syyskuun (2015) loppuun asti, mutta verottaja perii tältä ajalta jäännösveron korkoa jonka suuruus riippuu maksettavan jäännösveron määrästä. Mikäli ennakon täydennystä ei makseta, jäännösveron eräpäivät ovat yleensä olleet joulu- ja helmikuun alussa.

Mikäli jäännösvero on alle 10.000 euroa, jäännösveron korko on 0,5 % (2015)
Jos jäännösvero on yli 10.000 euroa, jäännösveron korko on ylimenevältä osalta 2,5 % (2015)
Alle 20 euron korkoa ei kuitenkaan peritä, tästä johtuen käytännössä korotta ovat ne jäännösverot jotka ovat enintään noin 4.784 euroa.

Mikäli maksettava jäännösvero on 170 euroa tai enemmän, jaetaan maksettava vero kahteen maksuerään.
Alle 10 euron jäännösveroa ei peritä.

Lähde: www.vero.fi