Arvonlisäveron erityisjärjestelmä on tarkoitettu niille yhtiöille, jotka myyvät tele-, lähetys- tai sähköisiä palveluita kuluttajille, mutta eivät ole rekisteröityneet arvonlisäverovelvolliseksi ostajan jäsenvaltioon.
Mikäli yrityksellä ei ole kotipaikkaa tai kiinteätä toimipaikkaa missään EU-maassa ja yritys on arvonlisäverollisten rekisterissä yhdessä tai useammassa EU-maassa, erityisjärjestelmää ei voi käyttää. Tällöin sen on rekisteröidyttävä normaalisti arvonlisäverovelvolliseksi kaikissa niissä EU-maissa, joissa se myy erityisjärjestelmän piiriin kuuluvia palveluita kuluttajille.

Arvonlisäveroilmoitus on annettava erityisjärjestelmässä neljännesvuosittain. Poikkeuksellisesti arvonlisäveroilmoituksen eräpäivä ei siirry viikonlopun tai pyhäpäivän vuoksi, se on annettava aina ilmoituskauden päätyttyä, viimeistään vuosineljännestä seuraavan kuukauden 20. päivänä.

Lisätietoja: Arvonlisäveron erityisjärjestelmä (Mini One Stop Shop)