Arvonlisäveron erityisjärjestelmä on tarkoitettu niille yhtiöille, jotka myyvät tele-, lähetys- tai sähköisiä palveluita kuluttajille, mutta eivät ole rekisteröityneet arvonlisäverovelvolliseksi ostajan jäsenvaltioon.
Mikäli yrityksellä ei ole kotipaikkaa tai kiinteätä toimipaikkaa missään EU-maassa ja yritys on arvonlisäverollisten rekisterissä yhdessä tai useammassa EU-maassa, erityisjärjestelmää ei voi käyttää. Tällöin sen on rekisteröidyttävä normaalisti arvonlisäverovelvolliseksi kaikissa niissä EU-maissa, joissa se myy erityisjärjestelmän piiriin kuuluvia palveluita kuluttajille.

Arvonlisäveroilmoitus on annettava erityisjärjestelmässä neljännesvuosittain. Poikkeuksellisesti arvonlisäveroilmoituksen eräpäivä ei siirry viikonlopun tai pyhäpäivän vuoksi, se on annettava aina ilmoituskauden päätyttyä, viimeistään vuosineljännestä seuraavan kuukauden 20. päivänä.


Mini One Stop Shop laajenee One Stop Shop -järjestelmäksi 1.7.2021.
Uusi järjestelmä tulee kattamaan mm kaikki kuluttajille EU:ssa myydyt palvelut sekä EU:n sisäisen tavaroiden etämyynnin.

Rekisteröityminen erityisjärjestelmään on vapaaehtoista. Hakemukset järjestelmään pääsemiseksi tehdään OmaVerossa.
Hakemukset järjestelmään voi tehdä 3 kuukautta ennen käyttöönottoa (1.4.2021 alkaen), mutta rekisteröinti alkaa vasta kun järjestelmä on otettu käyttöön.

Lisätietoja: 

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä (Mini One Stop Shop)
Arvolisäveron erityisjärjestelmä laajenee