Verovelvollisen käyttäessä asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin omistamaansa tai hallitsemaansa kulkuneuvoa,
vähennyksen määrät ovat vuoden 2019 verotusta toimitettaessa

  2019 2018
Auto 0,25 €/km 0,25 €/km
Työsuhdeauto 0,19 €/km 0,19 €/km
Moottoripyörä tai kevyt nelipyörä  0,16 €/km 0,15 €/km
Mopo 0,09 €/km 0,09 €/km
Polkupyörä 85 €/vuosi 85 €/vuosi

Mikäli käytetään muuta kuin edellä mainittuja kulkuneuvoja, vähennys myönnetään kustannuksista esitetyn luotettavan selvityksen perusteella.

Matkakulujen omavastuu vuonna 2019 on 750 euroa ja omavastuun jälkeen matkakuluja voi vähentää enintään 7.000 euroa.

Lahde: vero.fi

 

*********************************************************************
Viimapää Oy on Järvenpäässä toimiva tilitoimisto, 
joka tarjoaa tilitoimistopalveluita asiakkaan tarpeita ja toiveita kunnioittaen.