Verohallinnon tiedote, 29.4.2014

Verohallinto on julkaissut ohjeen markkinointi- ja edustustilaisuuksien rajanvedosta arvonlisäverotuksessa.

Edustusmenoja on käsitelty ohjeessa Edustusmenot verotuksessa (ote Verotiedotteesta 4/1993). Ohjeessa pidetään kohderyhmämarkkinointia edustuksena. Nyt annetun ohjeen taustalla olleiden korkeimman hallinto-oikeuden päätösten perusteella tällaiset tilaisuudet voivat kuitenkin olla tietyin edellytyksin markkinointitilaisuuksia. Muilta osin ohjeessa Edustusmenot verotuksessa esitetyt kannanotot ovat edelleen voimassa.

Verohallinto on lisäksi päivittämässä ohjetta edustusmenoista, joka tullaan kirjoittamaan tuloverotuksen näkökulmasta. Ohje julkaistaan vuoden 2014 aikana.

Markkinointi- ja edustustilaisuudet arvonlisäverotuksessa

Edustusmenot verotuksessa