Yhteisöt (Oy) 

Veroilmoitus on annettava viimeistään neljän (4) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä

Yhteisöjen tuloverotus päättyy verovelvolliskohtaisesti verovuodesta 2018 alkaen.
1.5.2018 alkaen yhteisöjen verotus päättyy veropäätöksessä ilmoitettuna päivänä.

Lisäennakoita voi hakea verovuoden päättymisen jälkeen ja ne on maksettava yhdessä erässä.

Ennakkoverojen eräpäivä on pääsääntöisesti kuukauden 23. päivä.
Ennakkoveroihin voi hakea muutosta OmaVerossa useita kertoja verovuoden aikana.
OmaVerosta löytyy oma viitenumeronsa ennakkoverojen maksamiseen.

Ennakkoverojen maksusuunnitelma löytyy OmaVerosta, jossa löytyy  myös edeltävien ja tulevien verovuosien ennakkoveropäätökset.

 

Henkilöyhtiöt (Tmi, Ay, Ky)

Veroilmoitus palautetaan veroilmoituksessa mainittuun päivään 8.5 / 15.5 mennessä (2018)

Ennakontäydennystä voi maksaa 30.9 asti, mutta 1.2. jälkeen maksetut täydennykset pienentävät koron osuutta. Tammikuun loppuun mennessä maksetuista täydennyksistä ei peritä korkoa.

 

Yhteisiä päivämääriä

Arvonlisäverot

Kuukausi-ilmoittajat:

Ilmoitukset tehdään ja verot maksetaan kohdekuukautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä.
Paperiset valvontailmoitukset on kuitenkin tehtävä jo 7. päivään mennessä

Neljännesvuosi-ilmoittajat:

Ilmoitukset tehdään helmi-/touko-/elo-/marraskuun 7./12. päivään mennessä
Eräpäivä raportointikuukauden 12. päivä

Vuosi-ilmoittajat:

Ilmoitukset tehdään ja verot erääntyy kalenterivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä

 

Työantajamaksut

Ilmoitukset tehdään ja verot maksetaan seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä
Paperiset valvontailmoitukset on tehtävä kuitenkin 7. päivään mennessä

 

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palveluiden EU-myynti)

Ilmoitukset verottajalle tehdään kuukautta seuraavan kuukauden 20. päivä

Huom! Ilmoitus on tehtävä aina sähköisesti

 

Rakentamisilmoitukset

Ilmoitukset tehdään verottajalle kuukautta toisena seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä

 

OmaVero

Luettavissa OmaVero -palvelussa yleensä kuukauden viimeinen päivä

 

Vuosi-ilmoitukset

Palkkojen vuosi-ilmoitukset tehdään 31.1 mennessä

Osinkojen tai ulkomaisten osinkojen vuosi-ilmoitus 3.2 mennessä (2019)

Korotulon lähdeveronalaisista koroista 16.2 mennessä

Osakaslainojen vuosi-ilmoitukset 24.2 mennessä (2019)