Verohallinnolta on tullut vuoden 2017 luontoisetujen laskentaperusteet. Päätöksessä määrätään kaavamaisesti laskentaperusteet tavanomaisille luontoiseduille kuten asunto-, auto-, puhelin- ja ravintoeduille.

Mikäli edun raha-arvo on verottajan antaman päätöksen mukaista raha-arvoa alhaisempi tai jota ei ole päätöksessä mainittu, on sen verotusarvo sen käypä arvo.

Löydät luontoisetupäätöksen kokonaisuudessaan verohallinnon sivuilta Diaarinro A167/200/2016

Asuntoetu

Laskentaperusteihin on tullut korotuksia vuoteen 2016 nähden kaikkien alueiden osalta.

Autoetu

Ikäryhmien euromääriin on tehty tarkennuksia vuoteen 2016 nähden

Mikäli palkansaajan luontoisetu hänen työnsä vuoksi vaihtuu kuukauden aikana useita kertoja,
perusarvo lasketaan sen mukaan, joka hänellä on ollut käytössään suurimman osan kuukaudesta.

Mikäli autoedun perustana käytetään kilometrikohtaista arvoa, vaatii tämä ajopäväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä autolla ajetuista kilometreistä. Mikäli on ilmeistä, että autolla ajettujen yksityisajojen määrä ylittää 18.000 kilometriä vuodessa, autoedun arvoa voidaan korottaa verotusta toimitettaessa.

Ajopäiväkirjasta on käytävä ilmi autolla vervuonna ajettu kilometrimäärä.
Ajopäiväkirjaan on merkittävä seuraavat tiedot:

  • ajon alkamis- ja päättymisajankohta
  • ajon alkamis- ja päättymispaikka sekä tarvittaessa ajoreitti
  • matkamittarin lukema ajon alkaessa ja päättyessä
  • matkan pituus
  • ajon tarkoitus
  • auton käyttäjä

Puhelinetu

Matkapuhelinetu on 20,00 e/kk.
Etu kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset

Työnantajan kotiin kustantama puhelimen arvo on 20,00 e/kk.
Etu kattaa puheluista aiheutuneet kustannukset.

Ravintoetu

Sopimusruokailu: Ravinto etu on 6,40 e/ateria, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden arvonlisäveron määrä on 6,40 - 10,30 euroa. Jos määrä alittaa 6,40 euroa tai ylittää 10,30 euroa, edun arvona pidetään todellista toteutunutta määrää.

Lounassetelit: Kun nimellisarvo on 6,40 - 10,30 euroa, ravintoedun arvo on 75 % ruokailulipukkeen nimellisarvosta, kuitenkin vähintään 6,40 euroa. Mikäli nimellisarvo on yli 10,30 euroa, arvostetaan se nimellisarvoonsa.
Edellytys tähän on, että lipuketta voi käyttää ainoastaan ateriointiin eikä sitä vastaan saa rahaa, elintarvikkeita tai muita hyödykkeitä.
Palkansaajalle voidaan antaa vain yksi lipuke sellaista tosiasiallista kotimaan työssäolopäivää kohden, jona työpaikkaruokailua vastaavaa ateriaa ei ole työnantajan toimesta muulla tavoin järjestetty.

Lounaskortit: Jos ateriointiin tarkoitetulle maksukortilta veloitetaan aina 6,40 - 10,30 euro/ateria, ladattu saldo arvostetaan 75 % nimellisarvostaan. 
Palkansaajalle voidaan antaa enintään 10,30 euroa saldoa kutakin sellaista tosiasiallista kotimaan työssäolopäivää kohden, jona työpaikkaruokailua vastaavaa ateriaa ei ole työnantajan toimesta muulla tavon järjestetty

 

*********************************************************************
Viimapää Oy on tilitoimisto Järvenpäässä, 
tarjoamme tilitoimistopalveluita asiakkaan tarpeita ja toiveita kunnioittaen.