Vuoden 2018 Palkkoihin liittyviä tärkeitä lukuja

Eläkevakutuusmaksut 2018

TYEL

TYEL-peritään 17 - 67 vuotiailta

Työntekijän osuus    < 53 vuotias          6,35 % (6,15 %)
                                > 53 vuotias          7,85 % (7,65 %)
                                > 63 vuotias          6,35 % (6,15 %)

Työnantajan osuus                               17,75 % (17,95 %)

Tilapäisen työnantajan TYEL-maksu        25,3 % (25,1 %)
Tilapäinen työnantaja, kun ei vakinaisia työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 346 e/6 kk

 

YEL

 < 53 vuotiaat                                      24,1 % (24,1 %)
 > 53 vuotiaat                                      25,6 % (25,6 %)
 > 63 vuotiaat                                      24,1 % (24,1 %)

Ensimmäisen kerran yrittäjänä toimiva saa 22 % alennuksen YEL vakuutukseen ensimmäisen 48 kuukauden ajan riippumatta iästäsi.

YEL vakuuttamisen alaraja on 7 656,26 euroa/vuosi ja
Työttömyyspäivärahaa varten alaraja on 12 576 euroa/vuosi
Vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen palkka määräytyy YEL-vakuutuksen palkkasumman mukaan.

Työttömyysvakuutusmaksut (TVR) 2018

Työttömyysvakuutusmaksu peritään 17-65 vuotiailta

Työntekijän osuus                                    1,9 % (1,6 %)
Osaomistajan osuus                                 0,92 % (0,7 %)
Työnantajan osuus                                   0,65 % (0,8 %)

Työnantajan osuus palkkojen 2 083 500 euron ylittävältä osalta, työttömyysvakuutusmaksu on 2,6 % (3,3 %)

 

Ryhmähenkivakuutusmaksu 2018

Maksut vaihtelevat yhtiöittäin, keskimäärin se on 0,07 % (0,07 %)

 

Tapaturmavakuutusmaksu 2018

Vakuutusmaksu vaihtelee työn vaarallisuuden, tapaturmien määrän sekä vakuutusyhtiön mukaan.

 

Sosiaaliturvamaksu 2018

Sosiaaliturvamaksu peritään 16- 67 vuotiailta

Sosiaaliturvamaksu                                           0,86 % (1,08 %)

 

 

*********************************************************************
Viimapää Oy on Järvenpäässä toimiva tilitoimisto, 
joka tarjoaa tilitoimistopalveluita asiakkaan tarpeita ja toiveita kunnioittaen.