Vuoden 2019 Palkkoihin liittyviä tärkeitä lukuja (ennakkoarvio 15.8.2018)

Eläkevakutuusmaksut 2019

TYEL

TYEL-peritään 17 - 67 vuotiailta

Työntekijän osuus      < 53 vuotias          6,75 % (6,35 %)
                                > 53 vuotias          8,25 % (7,85 %)
                                > 63 vuotias          6,75 % (6,35 %)

Työnantajan osuus                               18,55 % (18,95 %)

 

YEL

 < 53 vuotiaat                                      24,1 % (24,1 %)
 > 53 vuotiaat                                      25,6 % (25,6 %)
 > 63 vuotiaat                                      24,1 % (24,1 %)

Ensimmäisen kerran yrittäjänä toimiva saa 22 % alennuksen YEL vakuutukseen ensimmäisen 48 kuukauden ajan riippumatta iästäsi.

Työttömyyspäivärahaa varten alaraja on 12.816 euroa/vuosi
Vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen palkka määräytyy YEL-vakuutuksen palkkasumman mukaan

 

Työttömyysvakuutusmaksut (TVR) 2019

Työttömyysvakuutusmaksu peritään 17-65 vuotiailta

Työntekijän osuus                                    1,50 % (1,9 %)
Osaomistajan osuus                                  0,78 % (0,92 %)
Työnantajan osuus                                   0,50 % (0,65 %)

Työnantajan osuus palkkojen 2 083 500 euron ylittävältä osalta, työttömyysvakuutusmaksu on 2,05 % (2,60 %)

 

Ryhmähenkivakuutusmaksu 2019

Maksut vaihtelevat yhtiöittäin, keskimäärin se on 0,07 % (0,07 %)

 

Tapaturmavakuutusmaksu 2019

Vakuutusmaksu vaihtelee työn vaarallisuuden, tapaturmien määrän sekä vakuutusyhtiön mukaan.

 

Sosiaaliturvamaksu 2019

Sosiaaliturvamaksu peritään 16- 67 vuotiailta

Sosiaaliturvamaksu                                           0,77 % (0,86 %)

 

 

*********************************************************************
Viimapää Oy on Järvenpäässä toimiva tilitoimisto, 
joka tarjoaa tilitoimistopalveluita asiakkaan tarpeita ja toiveita kunnioittaen.