Päätös vuoden 2021 verovapaista matkakustannusten korvauksista löytyy verohallinnon sivuilta: Dnro VH/7555/00.01.00/2020

Kotimaan päiväraha 2021

  2021 2020
Kokopäiväraha > 10 tuntia 44,00 43,00
Osapäiväraha > 6 tuntia 20,00 20,00
Ateriakorvaus  11,00 10,75

 

Ulkoman päivärahat 2021 löytyy täältä

Kilometrikorvaukset 2021

  2021 2020
Kilometrikorvaus 0,44 e/km 0,43 e/km
Luontoisetuauton (käyttöetu) kilometrikorvaus  0,10 e/km 0,10 e/km


Kilometrikorvausta voidaan korottaa mm seuraavissa tilanteissa

  2021 2020
Perävaunun kuljetus autoon kiinnitettynä 0,07 e/km 0,07 e/km
Koneiden ja muiden esineiden kuljetus, joiden paino ylittää 80 km tai niiden koko on suuri 0,03 e/km 0,03 e/km
Työn suorittaminen edellyttää metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suoljetulla tienrakennustyömaalla liikkumista, kyseisen kilometrien osalta 0,09 e/km 0,09 e/km
Lisähenkilöiden kuljetus, jos se on työnantajan asiana 0,03 e/km 0,03 e/km

Matkalaskun muotovaatimukset

Matkalaskusta on selvittävä seuraavat asiat:

- matkan tarkoitus ja kohde (osoite)
- tarvittaessa matkareitti
- matkustamistapa (kulkuneuvo)
- matkan alkamis- ja päättymisajankohdat (päivämäärä ja kellonaika)
- ulkomaanmatkoissa maa tai alue, jossa matkavuorokausi päättyy

Kilometrikorvauksia laskutettaessa matkalaskuista on selvittävä kilometrimäärä ja yksikköhinta.


*********************************************************************
Viimapää Oy on Järvenpäässä toimiva tilitoimisto, 
joka tarjoaa tilitoimistopalveluita asiakkaan tarpeita ja toiveita kunnioittaen.